Obrasci ponašanja i psihoterapija

U ovom članku želim da se posvetim obrascima ponašanja i da rasvetlim tu temu iz različitih uglova.

Obrasci ponašanja su pojam koji označava ponavljanje istih načina ponašanja i funkcionisanja u svakodnevnom životu čoveka bez obzira na to da li su oni primereni u određenoj situaciji ili nisu, da li su štetni po njegovo zdravlje ili ne.

Negativni obrasci ponašanja

Ljudi formiraju svoje obrasce ponašanja (pozitivne i negativne) u najvećoj meri u detinjstvu i ranim godinama ali isto tako i kroz kasnija različita životna iskustva. Ovi obrasci oblikuju nesvesne „šablone“ u našoj psihi koji trajno aktivno deluju i mogu da budu negativni ili pozitivni. Ukoliko su ovi obrasci ponašanja pozitivni i pri tom primereni u određenoj situaciji, ne postoji nikakav problem. Međutim, često se dešava da se ljudi ponašaju na način koji je štetan za njih, koji ih remeti u svakodnevnom razvoju i sputava napredak u životu, koji im ne donosi ništa dobro, ali kog se, uprkos svemu, uporno pridržavaju. U tim slučajevima se radi o negativnim obrascima ponašanja kojih su ti ljudi možda često i svesni i koje bi želeli da promene, međutim nešto ih sprečava da preduzmu presudne korake koji vode do promene.

Primer iz prakse

Tokom rada sa pacijentima naime često čujem da, na primer, muškarac kaže kako je svestan da njegove dosadašnje partnerke nisu bile to što on traži i priželjkuje ali ne može da nađe partnerku sa osobinama koje bi želeo da ona poseduje. Činjenica da je on svestan svog obrasca ponašanja koji bi želeo da promeni je vrlo pozitivna stvar, ali ipak samo saznanje nije dovoljno za promenu.

Štaviše, postoje razlozi zbog kojih se javlja otpor prema napuštanju starih obrazaca ponašanja. Naime, iako negativni obrasci ponašanja ograničavaju i remete ljude pri ostvarenju napretka u životu, važno je biti svestan da je ovo ponašanje motivisano nekom korišću. Možda zvuči paradoksalno da ljudi rade stvari za koje su svesni da su štetne za njih, međutim njihova korist i zadovoljstvo su motivisani nesvesno. Priznati srpski neuropsihijatar Vladeta Jerotić u svojoj knjizi „Čovek i njegov identitet“ (2007) piše da u takvim situacijama spoljni svet služi „samo kao arena na kojoj se insceniraju nesvesni konflikti.“

Sekundarna dobit

Vratimo se na spomenut slučaj pacijenta i njegovih bivših partnerki. Pacijent se sa partnerkama koje nisu to što on traži možda druži da bi izbegao neprijatan osećaj kompleksa niže vrednosti, neprihvaćenosti, straha od neuspeha ili da bi osećao neki pozitivni osećaj. U psihoterapiji se ta dobit naziva sekundarna dobit. Ljudi su često previše usredsređeni na promenu ponašanja umesto na otkrivanje motiva za njihovo ponašanje. Osvešćivanjem motiva za određeno štetno ponašanje otvaramo put za smanjenje otpora prema njegovoj promeni. Kada smo svesni postojanja sekundarne dobiti određenog obrasca ponašanja, onda možemo uporno i korak po korak da radimo na promeni.

Promena obrazaca ponašanja i ambivalencija

Važno je napomenuti da promenu ne sprečava ili ometa samo sekundarna dobit, već i ambivalencija prema promeni. Iako osoba želi da promeni određeno ponašanje postoje razlozi protiv toga jer osoba, uprkos svemu, još uvek funkcioniše na način koji je za nju štetan. Nekada u želji da sebi olakšamo situaciju se jednostavno ne odlučimo za opciju koja od nas zahteva veće angažman i više energije, koja nas stavlja u veću neizvesnost i koja u nama budi strah. Umesto toga se radije vraćamo u ono što nam je poznato, u zonu komfora. U simboličkom smislu, iako se osoba nalazi u pećini gde je tmurno i depresivno, radije se odlučuje da ostane na tom mestu nego da pokuša da nađe neko rešenje koje bi joj omogućilo da se izvuče iz te pećine i da izađe na ’slobodu’. Razlog za to je neizvesnost i strah da bi, ako se osoba pomeri sa tog mesta, u prostranima kanalima i hodnicima ove pećine mogla još više da se izgubi ili da padne još dublje. Ova činjenica je istovremeno i jedan od glavnih razloga zbog kojeg ljudi koji razmišljaju da počnu sa procesom psihoterapije – koji bi mogao da vodi u promenu obrazaca ponašanja koji im smetaju – se ipak ne odlučuju za ovaj korak.

Scroll to Top