Pozdrav, moje ime je Rok Habjan i radim kao psihoterapeut u privatnoj praksi u blizini pijace Kutschkermarkt i Opšte bolnice AKH u 18. becirku u Beču, gde nudim psihoterapijo na njemačkom, engleskom, bosanskom, hrvatskom, srpskom i slovenačkom jeziku.

Odmah na početku želim da vam poželim dobrodošlicu na moju internet stranicu. Srdačno vas pozivam da ju pročitate i ukoliko želite više informacija u vezi sa terapijom ili želite da ugovorite termin, nemojte se ustručavati da me kontaktirate.

O MENI

Posedujem višegodišnje iskustvo u radu sa osobama koje pate od različitih oblika depresije, napada panike, opsesivno-kompulzivnih poremećaja, graničnog poremećaja ličnosti, bipolarnog poremećaja i/ili posttraumatskog stresnog poremećaja. Ove dijagnoze mogu imati različite simptome, kao što su: preterana briga, osećaj straha, nemir, tuga koja traje, poremećaji spavanja, poremećaji koncentracije, psihosomatski problemi (fizički simptomi bez organskog uzroka), ali takođe i efekte kao što su ozbiljni problemi u vezama, narušeno samopoštovanje ili nemogućnost dugotrajnog zaposlenja.

Međutim, psihoterapija nije dragocena samo za osobe u pomenutim situacijama, već za sve osobe, koje su spremne da aktivno rešavaju vlastite životne probleme. Psihoterapija može da poboljša kvalitet života, međusobne odnose, samorefleksiju, unapredi osobnu rast i razvoj i može da pomogne u savlađivanju različitih životnih prepreka.

OBRAZOVANJE

Diplomirao sam iz oblasti pravnih nauka na Pravnom fakultetu u Ljubljani (2007).

Magistrirao iz psihoterapije (psihoanaliza) na fakultetu Sigmund Freud u Beču (2015).

Obrazovanje sa područja dečije i adolescentske psihoterapije – Psihoterapeutska klinika za decu i omladinu Liesing (2013).

Sticanje certifikata od strane psihoanalitičkog instituta ‘’Psychoanalytisches Seminar Innsbruck – PSI’’ o završenoj edukaciji iz psihoanalize/psihoanalitičke psihoterapije (2016).

Stekao sam zvanje licenciranog psihoterapeuta na Saveznom ministrstvu zdravlja Austrije (BMG) (2016).

RADNO ISKUSTVO

Radio sam u međunarodnoj klinici za psihoterapiju Sigmund Freud u Beču (2013-2016), bio deo projekta Ute Bock za izbeglice (2014) i obavio praksu u Univerzitetskoj klinici za psihijatriju u AKH (2014).

Rad u GIN organizaciji (Verein für Gemeinwesenintegration und Normalisierung) u Beču, gde sam radio u terapiskoj i stambenoj zajednici kao terapeut sa mlađim odraslim osobama sa smanjenim intelektualnim sposobnostima, više psihijatrijskih dijagnoza, samodestrukcijom i agresijom prema drugim ljudima u njihovoj okolini (2015-2016).

Danas radim u Beču kao psihoterapeut u privatnoj praksi i u organizaciji Hemayat koja nudi pomoč žrtvama rata i torture.

PSIHOANALIZA

Psihoanaliza je metod psihološkog pretraživanja, pomoću koje je njen osnivač Simgund Frojd (1856-1939) prepoznao i pokazao ulogu nesvesnog u čovekovom duševnom životu. Psihoanaliza je danas sastavni deo kulture i sveta u kome živimo i ne predstavlja samo vid terapije i metod pristupa čovekovoj psihi i konfliktima. Ona znači puno više: predstavlja pogled na svet, ona je našla mesto u psihologiji, psihijatriji, sociologiji, etnologiji i ostalim društvenim naukama, kao i u umetnosti.

PSIHOANALITIČKA TERAPIJA

Psihoanalitička terapija je psihoterapija koja pokušava da kroz psihoanalizu dopre do nesvesnog, gde se najčešče nalazi izvor psihičkih i drugih problema i konflikata sa kojima se pacijent suočava u svakodnevnom životu, a nikako ne može da nađe uzroka i rešenja za njih, iako ulaže mnogo napora i životne energije da bi se ih oslobodio.

Ovi nesvesni, i zbog toga nepoznati psihički procesi koji se ponavljaju, su rezultat nesvesno sukobljenih i neostvarenih želja, koji mogu da imaju uticaj na širok spektar funkcionisanja pacijenata:

 • na uzorke ponašanja,
 • na izbor partnera,
 • na partnerske odnose,
 • na donošenje odluka,
 • na kvalitet roditeljstva,
 • na ostvarivanje potencijala na poslu i u životu,
 • na samopoštovanje, i dr.

i na formiranje simptoma:

 • depresija,
 • nedostatak volje i zadovoljstva,
 • strahovi,
 • anksioznost,
 • napadi panike,
 • agresivnost,
 • nesanica,
 • strepnja,
 • osećanja neadekvatnosti,
 • telesne smetnje bez organskog obolenja, i dr.,

za koje nemaju pravog objašnjenja.

Raskrivanje nesvesnog, kao i značenja koja stoje iza mnogobrojnih simptoma i konflikta, je zapravo cilj psihoanalitičke terapije, što dugoročno doprinosi psihičkom olakšanju i donosi mogućnost značajne promene u životu, kroz menjanje nesvesnih asocijativnih mreža i svesnih obrazaca mišljenja, emocija, motivacije i kontrole afekta. Proces upoznavanja skrivenih delova sopstvene ličnosti ojačava ličnu sposobnost samoposmatranja i razumevanja sebe i drugog, i stoga omogućava da se pacijent bolje prilagodi uslovima života.

Psihoanalitička terapija podrazumeva učestale seanse, u trajanju od 45 do 50 minuta, tokom unapred dogovorenih termina. Postoje dve različite tehnike psihoanalitičke terapije: terapija klasičnom psihoanalizom (3-5 puta nedeljnom) gde pacijenat leži na kauču, i psihoanalitički orijentisana psihoterapija, koja je modifikovana psihoanaliza i gde se seanse održavaju ređe (1-2 puta nedeljno), i gde pacijenat sedi na stolici.

DOGAĐAJI

 • ⁜⁜

  Predavanje sa naslovom “Interviewing traumatized individuals” na seminaru organizovanom sa strane organizacije Fremde werden Freunde (https://www.fremdewerdenfreunde.at/).

  Fokus predavanja je bio na traumi, retraumatizaciji i posledicama koje bi ovi događaji mogli da imaju na učesnice (tako na ispitivače kao i na ispitanike) u projektu MIRROR.

  Projekat MIRROR (Migration-Related Risks Caused by Misconceptions of Opportunities and Requirement) je istraživački projekat, čiji je cilj da stvori veće razumevanje kako ljudi (izvan Evropske unije) doživljavaju Evropu kao odredište za njihovu migraciju.

 • ⁜⁜⁜⁜

  Intervju za časopis Delo (Sobotna priloga), jedan od najvećih i najbranijih dnevnih časopisa u Sloveniji, o radu u organizaciji Hemayat sa ljudima koji su preživeli torturu i rat: https://www.delo.si/sobotna-priloga/ko-je-poskodovana-esenca-cloveka-je-kolaps-zelo-blizu-204581.html (celi intervju)

 • ⁜⁜⁜⁜⁜⁜

  Predavanje na događaju sa naslovom “Burn – out and the Brain” organizovanem sa strane The Brainstorms (https://www.facebook.com/events/339384516618608/)

  Predavanje na temu Burnout sa psihoterapeutske tačke gledišta.

KONTAKT

Ukoliko imate dodatna pitanja odnosno želite više informacija u vezi sa terapijom ili želite da ugovorite termin, nemojte se ustručavati da me kontaktirate putem mobilnog telefona, emaila ili kontakt obrazca:

Mag. Rok Habjan, univ. dipl. iur.
Psihoterapeut
Staudgasse 22, Top 2A
1180 Beč
+43 (0) 650 247 85 17
info@rok-habjan.com

LOKACIJA

Sredstva javnog prevoza:

 • U-Bahn U6 – Michelbeuern – AKH stanica
 • Straßenbahn Linie 40 – stanica Kutschkergasse ili stanica Martinstraße
 • Straßenbahn Linie 42 – stanica Eduardgasse

Staudgasse 22, Wien, Wien, Österreich

CENA

Individualna psihoanalitička terapija (50 min.): 90 EUR (odnosno po dogovoru).

Refundacija troškova psihoterapije preko vašeg zdravstvenog osiguranja

Zdravstveno osiguranje odobri parcijalnu refundaciju psihoterapije ako postoji mentalni poremećaj koji se može smatrati bolešću. Preduslov za odobrenje refundacije troškova (za deset seansi psihoterapije) preko zdravstvenog osiguranja je potvrda lekara opšte prakse (Hausarzt) da ne postoji organski uzrok vašeg mentalnog poremećaja. Osiguravajuće institucije nemaju jedinstven propis o visini refundacija. Informativni pregled visine refundacije po seansi psihoterapije:

 • 33,70 EUR – ÖGK (Österreichische Gesundheitskasse),
 • 46,60 EUR – BVAEB (Versicherungsanstaltöffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau),
 • 45,00 EUR – SVS (Sozialversicherung der Selbstständigen).

Za vas psihoterapija sa refundacijom od strane zdravstvenog osiguranja znači da prvo trebate da platite moj račun (Honorarnote), a zatim možete ovaj račun zajedno sa potvrdom lekara opšte prakse (za deset seansi psihoterapije) ili sa od moje strane ispunjenim formularom „Antrag auf Kostenzusschuss wegen Inanspruchnahme von psychotherapeutischer Behandlung“ (za više od deset seansi psihoterapije) dostaviti vašoj instituciji za zdravstveno osiguranje na parcijalnu refundaciju troškova. U tom procesu imate naravno moju punu podršku.

KONTAKTNI OBRAZAC

  Vaše ime i prezime (obavezno polje)

  Vaša adresa e-pošte (obavezno polje)

  Tema

  Poruka (obavezno polje)

  Scroll to Top