Event – Srpski

⁜⁜

Predavanje sa naslovom “Interviewing traumatized individuals” na seminaru organizovanom sa strane organizacije Fremde werden Freunde (https://www.fremdewerdenfreunde.at/). Fokus predavanja je bio na traumi, retraumatizaciji i posledicama koje bi ovi događaji mogli da imaju na učesnice (tako na ispitivače kao i na ispitanike) u projektu MIRROR. Projekat MIRROR (Migration-Related Risks Caused by Misconceptions of Opportunities and Requirement) je istraživački projekat, čiji je cilj da stvori veće razumevanje kako ljudi (izvan Evropske unije) doživljavaju Evropu kao odredište za njihovu migraciju.

⁜⁜⁜⁜

Intervju za časopis Delo (Sobotna priloga), jedan od najvećih i najbranijih dnevnih časopisa u Sloveniji, o radu u organizaciji Hemayat sa ljudima koji su preživeli torturu i rat: https://www.delo.si/sobotna-priloga/ko-je-poskodovana-esenca-cloveka-je-kolaps-zelo-blizu-204581.html (celi intervju)

⁜⁜⁜⁜⁜⁜

Predavanje na događaju sa naslovom “Burn – out and the Brain” organizovanem sa strane The Brainstorms (https://www.facebook.com/events/339384516618608/) Predavanje na temu Burnout sa psihoterapeutske tačke gledišta.

Scroll to Top