14.8.2020

Predavanje z naslovom “Interviewing traumatized individuals” na seminarju organiziranem s strani organizacije Fremde werden Freunde (https://www.fremdewerdenfreunde.at/).

Fokus predavanja je bila trauma, retraumatizacija in posledice, ki bi jih lahko ti dogodki imeli na sodelujoče (tako na intervjuvane kot na spraševalce) v projektu MIRROR.

Projekt MIRROR (Migration-Related Risks Caused by Misconceptions of Opportunities and Requirement) je raziskovalni projekt, čigar cilj je doseči boljše razumevanje, kako ljudje (izven Evropske unije) dozivljavajo Evropo kot cilj za njihovo migracijo.