⁜⁜

Predavanje z naslovom “Interviewing traumatized individuals” na seminarju organiziranem s strani organizacije Fremde werden Freunde (https://www.fremdewerdenfreunde.at/).

Fokus predavanja je bila trauma, retraumatizacija in posledice, ki bi jih lahko ti dogodki imeli na sodelujoče (tako na intervjuvane kot na spraševalce) v projektu MIRROR.

Projekt MIRROR (Migration-Related Risks Caused by Misconceptions of Opportunities and Requirement) je raziskovalni projekt, čigar cilj je doseči boljše razumevanje, kako ljudje (izven Evropske unije) dozivljavajo Evropo kot cilj za njihovo migracijo.

Scroll to Top